Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Revisor

Revisor granskar årsredovisningen, bokföringen, halvårsrapport och bokslutskommuniké samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2021 utsågs Nadja Eriksson från Sonora Revision AB som auktoriserad huvudansvarig revisor.