Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Styrelse

Option Ones styrelse och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen fastställer bolagets strategi och målsättning, utfärdar styrdokument, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen ansvarar vidare för större förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar och tillsättning av VD.

Option One styrelsemedlem Anders G. Mjärdsjö

Anders G. Mjärdsjö

Styrelseordförande

Född: 1955

Erfarenhet/bakgrund: Anders har lång erfarenhet från svensk offentlig sektor med ledande chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Han är grundare och chef för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Anders har suttit som ordförande och VD i ett flertal företag i Sverige och USA. Han är grundare och ägare till Mjardsjo & Associates, LLC, Las Vegas, USA.

Aktieinnehav i Option One AB: 145 000 A-aktier, 210 000 B-aktier och 15 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2019

Option One styrelsemedlem Vidar Brudvik

Vidar Brudvik

VD, Styrelseledamot

Född: 1998

Erfarenhet/bakgrund: Vidar har tidigare haft olika befattningar i bolaget och jobbat med uppgifter såsom administration, affärsutveckling, utvärdering av investeringsmöjligheter och investor relations. Vidar är även en av grundarna till ESNTQ AB som jobbar med kompetensförsörjning och universitetsstudenters och young professionals etablering på arbetsmarknaden. Han är i slutet på sin utbildning till Civilingenjör inom industriell ekonomi samt sin kandidat inom Nationalekonomi.

Aktieinnehav i Option One AB: 128 100 A-aktier, 129 400 B-aktier och 15 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2020

Andreas Hallgren

Andreas Hallgren

Styrelseledamot

Född: 1982

Erfarenhet/bakgrund: Andreas har sin bakgrund inom kommunikationsbranschen, där han de senaste 17 åren arbetat som Account Director på några av Sveriges mest namnkunniga reklambyråer. Där har han jobbat med reklamköpare såsom, McDonald’s, Volkswagen, Fritidsresor Norden, Max Hamburgare, Telenor, Media Markt, Svenska Spel, Hoist Finance och ICA för att nämna några. Andreas var även involverad i valrörelsen 2018. I dagsläget driver Andreas eget företag som inriktar sig mot IoT och innovationsprojekt.

Aktieinnehav i Option One AB: 50 000 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2021