Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Teamwork makes the dreamwork

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.


 

Det här är Option One

Vi investerar i bolag med unika affärsidèer och potential för den globala marknaden

Option One startade sin verksamhet hösten 2019 och investerar i bolag med fokus på den globala marknaden med starka trender. Bolagets vision är att erbjuda investerare att med en begränsad insats bli delägare vilket medför ett indirekt ägande i bolag som främst är förbehållet nationella och internationella större investerare.

Bild på en affärskvinna som lutar sig mot en vägg Bild på en lysande lampa

Investeringsprocessen

Option One arbetar löpande med att träffa, utvärdera och analysera både nya intressanta bolag, men även de aktuella portföljbolagen och dess ledningar för uppföljning. Den operativa ledningen arbetar med både screening av det aktuella bolaget (konkurrensanalys), men även omvärldsanalys av bransch eller sektor och dess trender internationellt.

Processen från det att en ny investeringsmöjlighet uppstår fram till en investering består i huvudsak av:

 • Ny möjlighet: Investeringsmöjlighet uppkommer främst från antingen ägare och nyckelpersoners nätverk, spontana förfrågningar från entreprenörer och bolag eller från marknads- och branschanalys.
 • Övergripande utvärdering: Ledningen utför en övergripande utvärdering i samverkan med Styrelse i form av en övergripande due dilligence. Här görs en initial riskbedömning.
 • Detaljerad investeringsbedömning: Fullständig due dilligence görs, ofta tillsammans med andra potentiella investerare. Vid behov tas externa specialistkonsulter. Personliga möten med bolagets nyckelpersoner tas och ett investeringsförslag arbetas fram.
 • Beslut: Ledningen presenterar investeringsförslaget för styrelsen som fattar beslut.
 • Stöttning och kontinuerlig uppföljning: Innehaven övervakas aktivt och uppföljning om huruvida bolagen uppfyller sina utsatta mål görs kontinuer

Läs mer

Upptäck våra portföljbolag

Gee

Gee

 • Segment: Fintech
 • Land: Sverige
 • Initial investering: 2019
 • Hemsida: www.gee.group
Jiroy

Jiroy

 • Verksamhet: Tech / E-commerce
 • Land: Sverige
 • Initial investering: 2021
 • Hemsida: www.jiroy.com
By Mates

By Mates

 • Verksamhet: Gaming / E-sport
 • Land: Sverige
 • Initial investering: 2020
 • Hemsida: www.mates.gg
Trion

Trion

 • Segment: Tech / Hälsa
 • Land: Sverige
 • Initial investering: 2022
 • Hemsida: www.trion.app
Finanstid

Finanstid

 • Segment: Webbtidning
 • Land: Sverige
 • Initial investering: 2022
 • Hemsida: www.finanstid.se