Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Ledning

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Option One styrelsemedlem Vidar Brudvik

Vidar Brudvik

VD, Styrelseledamot

Född: 1998

Erfarenhet/bakgrund: Vidar har tidigare haft olika befattningar i bolaget och jobbat med uppgifter såsom administration, affärsutveckling, utvärdering av investeringsmöjligheter och investor relations. Vidar är även en av grundarna till ESNTQ AB som jobbar med kompetensförsörjning och universitetsstudenters och young professionals etablering på arbetsmarknaden. Han är i slutet på sin utbildning till Civilingenjör inom industriell ekonomi samt sin kandidat inom Nationalekonomi.

Aktieinnehav i Option One AB: 128 100 A-aktier, 129 400 B-aktier och 15 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2020

E-post: vidar.brudvik@optionone.se