Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

By Mates AB

www.mates.gg

By Mates affärsidé är att erbjuda en digital plats för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på ett bättre online beteende för både Esport och traditionell sport. Genom ett helt nytt sätt att tänka kring sponsring och träning har de byggt ett system som är skalbart och har hela världen som marknad. 2021 blir första verksamma året med ett färdigutvecklat system och målsättningen är att nå 1 miljon användare innan året är slut. Följs de prognoser som ligger är de lönsamma redan i slutet av året och fortsätter tillväxten så är det 4 miljoner användare i slutet av år tre.