By Mates AB

www.mates.gg

By Mates bygger en esport-plattform/esport community baserad på erfarenheter under en fyraårsperiod. By Mates har en unik nisch på e-sportmarknaden som har 450 miljoner användare, på en marknad med kraftig tillväxt. ​

Utförligare information om By Mates kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.