Gee-nius Investments & Holdings

Kort kan Gee beskrivas som en modern "bank" för moderna arbetare med inriktning på den starkt växande gig-ekonomin. Marknaden är global och värderas till 15 trillion USD. Gees affärsmodell är enkel, genial, flerdimensionell och har en unicitet. Sammantaget skapar detta potential att bli en Unicorn d.v.s. en bolagsvärdering om 1 miljard USD.

Arbetsmarknaden genomgår nu en förändring, såväl nationellt som internationellt, och parallellt med det måste även finansiella tjänster utvecklas för att kunna tillgodose en framväxande anställningsform som omfattar egenanställda, timanställda, projektanställda och anställda inom bemanningsbranschen. Dessa anställda benämns som giggers. Dagens banker har regelverk som inte är anpassade för giggers. Därmed uppstår ett behov av specialanpassade bank-och finansieringslösningar för morgondagens arbetare. Gee har såväl anpassat som utrustat sig för pågående förändring på den globala arbetsmarknaden. Giggers kommer att vara den grupp av arbetstagare som redan 2025 beräknas bestå av 25% av den globala arbetsmarknaden. (källa: McKinsey& Company).

 

"Finansiell inkludering för moderna arbetare"

 

Marknaden för Gee är alltså enorm och idag är Gee den enda aktören som kan erbjuda en komplett lösning för giggers. Det unika med Gee är att man har fullständig överblick över en giggers ekonomi från fakturering från en giggers arbete till deras privata ekonomi som betalningar, sparande och lån. Det innebär även att kreditrisken för Gee vid lämnande av krediter till giggers kan minimeras.

 

"Gee says YES when other banks says NO"

 

För Gee innebär affärsmodellen en mycket god avkastning på arbetande kapital och för giggers innebär det att ett komplett utbud av finansiella tjänster kan erhållas. Med flera riktigt stora avtal som ger incitament för avtalsparterna att marknadsföra Gee inom sin organisation, är Option Ones bedömning att Gee kommer att kunna erhålla tillräckligt med kunder för att bli ett mycket vinstgivande bolag.

 

"We open doors"

 

Gee har nyligen landat ett omfattande kontrakt med en global organisation som har 200 miljoner medlemmar. Avtalet är ett 3-partsavtal och kommer att offentliggöras vid en gemensam aktivitet och så snart det är genomfört kommer Option One att publicera detta på hemsidan. Om endast 1% av organisationens medlemmar, d.v.s. 2 miljoner, nyttjar Gees tjänsteutbud kan värdet på Option One redan om 4 år vara på väg mot miljardvärdering.