Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Aktien

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets aktiekapital vara lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK fördelat på lägst 6 000 000 aktier och högst 24 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget per den 23 augusti 2022 uppgick till 14 360 207 SEK fördelat på 1 893 120 aktier av Serie A och 12 467 087 aktier av Serie B. Varje aktie äger lika mycket rätt till Bolagets tillgångar och vinster. Varje aktie av Serie A ger rätt till tio (10) röster och varje aktie av Serie B ger rätt till en (1) röst på bolagsstämman. Aktierna är denominerade i svenska kronor. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK.

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolaget grundades.


Aktiekapitalets utveckling

Datum Händelse Aktier Aktiekapital total
2019-09-12 Nybildning 50 000 50 000
2020-11-26 Nyemission 10 698 320 10 748 320
2021-08-18 Nyemission 306 875 11 055 195
2021-09-08 Nyemission 1 207 500 12 262 695
2021-10-16 Nyemission 125 000 12 387 695
2021-12-20 Nyemission 150 000 12 537 695
2022-01-13 Optionsinlösen 166 500 12 704 195
2022-04-01 Nyemission 1 347 012 14 051 207
2022-08-23 Nyemission 309 000 14 360 207