Om oss

Översiktbild från en sjö i Ludvika

Om oss / Vår historia

Vi investerar i bolag med unika affärsidèer och potential för den globala marknaden

Option One startade sin verksamhet hösten 2019 och investerar i bolag med fokus på den globala marknaden med starka trender. Bolagets vision är att erbjuda investerare att med en begränsad insats bli delägare vilket medför ett indirekt ägande i bolag som främst är förbehållet nationella och internationella större investerare.

2019

Option One startar sin verksamhet hösten 2019

3

Hittills har vi gjort tre investeringar och fler är på gång

+100

I dagsläget är vi +100 delägare

Om oss / Bakgrund

Global marknad

På vår resa mot framgång och tillväxt investerar vi på en global marknad med starka trender. Med en begränsad insats kan du lösa en biljett och följa med oss på en spännande resa.

Image 1

Om oss / Bakgrund

Investeringar

Via vårt nätverk har vi erbjudits investeringar i bolag som har en kittlande potential på en global marknad. Bolagen erbjuder endast ett fåtal större investerare delägarskap. Helt enligt vår vision kan vi erbjuda "den stora massan" samma möjlighet för värdetillväxt som de större investerarna har.

Image 1

Om oss / Bakgrund

Framtidsplaner

Successivt ökar antalet aktieägare genom att befintliga ägare i sin tur sprider information i sina egna nätverk. Bolaget prioriterar att under 2020 ytterligare sprida ägandet. Som ett led i dessa ambitioner har vi skapat ett mycket attraktivt erbjudande att med begränsad insats bli delägare i Option One.

Den som är nyfiken på Option Ones potential och vill ha utförligare information, är välkommen att skicka ett meddelande till oss genom att klicka här

Image 1