Styrelse

Option One styrelsemedlem Anders G. Mjärdsjö

Anders G. Mjärdsjö

Styrelseordförande

Född: 1955

Erfarenhet/bakgrund: Anders har lång erfarenhet från svensk offentlig sektor med ledande chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Han är grundare och chef för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Anders har suttit som ordförande och VD i ett flertal företag i Sverige och USA. Han är grundare och ägare till Mjardsjo & Associates, LLC, Las Vegas, USA.

Aktieinnehav i Option One AB: 70 000 A-aktier, 135 000 B-aktier och 15 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2019

Option One styrelsemedlem Vidar Brudvik

Vidar Brudvik

Styrelseledamot

Född: 1998

Erfarenhet/bakgrund: I dagsläget studerar Vidar till Civilingenjör med inriktning industriell ekonomi på Örebro universitet. Vidar är också en av grundarna till Rookie Student och är vid sidan av studierna involverad i ett ambassadörsprojekt för ett internationellt konsultföretag inom teknik och IT.

Aktieinnehav i Option One AB: 50 000 A-aktier, 145 000 B-aktier och 35 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2020

Option One styrelsemedlem Mats Samuelsson

Mats Samuelsson

Styrelseledamot

Född: 1961

Erfarenhet/bakgrund: Mats arbetar idag som säkerhetskonsult i det egna bolaget Mats Samuelsson Security and Consulting AB. Mats har tidigare arbetat som polis, där han bland annat varit analytiker och chef på Ingripandeverksamheten och Närpolisen. Han är fortfarande aktiv som reservofficer. Mats har internationell erfarenhet då han arbetat utomlands för FN och EU, både som polis och officer.

Aktieinnehav i Option One AB: 120 000 A-aktier, 155 000 B-aktier och 15 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2020