Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Styrelse

Option One styrelsemedlem Anders G. Mjärdsjö

Anders G. Mjärdsjö

Styrelseordförande

Född: 1955

Erfarenhet/bakgrund: Anders har lång erfarenhet från svensk offentlig sektor med ledande chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Han är grundare och chef för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Anders har suttit som ordförande och VD i ett flertal företag i Sverige och USA. Han är grundare och ägare till Mjardsjo & Associates, LLC, Las Vegas, USA.

Aktieinnehav i Option One AB: 70 000 A-aktier, 135 000 B-aktier och 15 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2019

Option One styrelsemedlem Vidar Brudvik

Vidar Brudvik

Styrelseledamot

Född: 1998

Erfarenhet/bakgrund: I dagsläget studerar Vidar till Civilingenjör med inriktning industriell ekonomi på Örebro universitet. Vidar är en av grundarna till ESNTQ AB och har även skapat den ideella studentplattformen Rookie Student. Han är även involverad i ett ambassadörsprojekt för ett internationellt konsultföretag inom teknik och IT.

Aktieinnehav i Option One AB: 50 000 A-aktier, 145 000 B-aktier och 35 000 teckningsoptioner

Invald i Styrelsen: 2020