Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Ledning

Option One ledning Mattias Fredriksson-Sten

Mattias Fredriksson-Sten

VD

Född: 1979

Mattias tillträdde som VD i samband med Bolagets expansion i oktober 2020. Han har följt Bolagets utveckling sedan tidig sommar samma år. Han delar Bolagets värderingar och vision och finner ett stort engagemang i att leda verksamheten för samtliga investerares gagn.

Erfarenhet/bakgrund: Mattias har en bred bakgrund inom flera branscher och roller. Stora inslag av Mattias arbete har varit att utveckla arbetssätt, processer, verksamhet och kundrelation. Det som genomsyrar hela hans karriär är att skapa effektivitet och framgång genom att arbeta smartare.

Aktieinnehav i Option One AB: 5 000 A-aktier, 10 000 B-aktier


Telefon: +46 (0) 76 160 26 49

E-post: mattias.fredriksson@optionone.se