Ledning

Option One ledning Mattias Fredriksson-Sten

Mattias Fredriksson-Sten

VD

Född: 1979

Mattias tillträdde som VD i samband med Bolagets expansion i oktober 2020. Han har följt Bolagets utveckling sedan tidig sommar samma år. Han delar Bolagets värderingar och vision och finner ett stort engagemang i att leda verksamheten för samtliga investerares gagn.

Erfarenhet/bakgrund: Mattias har en bred bakgrund inom flera branscher och roller. Stora inslag av Mattias arbete har varit att utveckla arbetssätt, processer, verksamhet och kundrelation. Det som genomsyrar hela hans karriär är att skapa effektivitet och framgång genom att arbeta smartare.

Aktieinnehav i Option One AB: 5 000 A-aktier, 10 000 B-aktier

Option One ledning Anna-May Wester

Anna-May Wester

Senior advisor / Partner

Född: 1958

Anna-May Wester är den som grundade Option One år 2019. Som en följd av hennes unika nätverk har Option One den exceptionella potential som det idag besitter. Anna-May övergick under hösten 2020 till rollen som senior advisor/partner och ges därmed en friare roll att arbeta med det nätverk som framledes kan komma Option One än mer tillgodo.

Erfarenhet/bakgrund: Anna-May är idag engagerad i Option One på heltid. Hon har en gedigen erfarenhet av entreprenörskap och har tidigare varit med att ta företag från Start-up till notering (Copperstone Resources).

Aktieinnehav i Option One AB: 203 100 A-aktier och 151 900 B-aktier