Gigger AB

Gigger AB har tillsammans med Gee-nius Investments & Holdings AB, Gee, nyligen landat ett omfattande 3-partskontrakt med en global organisation som har 200 miljoner medlemmar. Vid tidpunkt för dess offentliggörande kommer det även att publiceras på Option Ones hemsida.

Vi bedömer att det är rätt tidpunkt att komplettera med aktier i Gigger AB.

VD i Option One, Anna-May Wester, var den som för cirka 5 år sedan identifierade bolaget Gigger AB. Trots att bolaget i ett tidigt skede endast omsatte strax under 1 MSEK och med årliga förluster om cirka 5 MSEK så kvarstod hennes övertygelse om potentialen avseende bolagets inriktning. Anna-May Wester har erfarenhet från finansiering inom såväl offentlig som privat sektor och med det som bakgrund såg hon tidigt potentialen i affärsmodellen.

Under ledning av en ny huvudägare, Claes Persson, har Gigger AB utvecklat marknadens mest moderna mjukvaruplattform som digitaliserar och förenklar administration av giggers. Gigger AB har på 2 år ökat sin omsättning från cirka 0,8 MSEK till drygt 20 MSEK samtidigt som förluster är på väg att övergå till rörelsevinster. Därmed har Gigger AB en bra position inför framtiden. ​

Mer information finns på Giggers hemsida, www.gigger.se