Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Gigger AB

www.gigger.se

Om bolaget

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar de administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

 

Bakgrund

Gigger AB har vuxit rejält sedan starten. Från en ful ankunge till en vacker svan! Bolaget grundades 2016 under namnet Bidnord och brottades då med stora förluster och nära nog obefintlig omsättning, men har på endast 3 år vänt och haft en fantastisk tillväxt.

Den genomsnittliga tillväxten per år för perioden ligger på över 600 %, med 2017 -> 2018 som en peak. Under senaste verksamhetsåret öka omsättningen med cirka 200 %, dvs en tredubbling. Under 2019 nådde Gigger en mognad där tillväxten dubblerades. Även under innevarande år har ökningen varit kraftig.

 

Gigger är den första gigjobbplattformen i Europa som handlas i noterad miljö!

 

Corona-pandemin har slagit hårt mot världen i allmänhet, och mot gigarbetare i synnerhet. Uppdragsanställda, frilansare och timanställda är de första som får lämna när krisen kommer. Vi har sett en omsättningsminskning hos branschkollegor internationellt såväl som i Sverige, men Gigger har under första halvåret ändå 2020 levererat cirka 200 % mot 2019. Tidigare erfarenheter visar att gigekonomin alltid tar fart efter kriser, exempelvis efter finanskrisen 2007/08 där ca 45 % av all jobbtillväxt i England skett inom gigjobbsektorn, så utsikterna är goda för en mycket god tillväxt i sektorn under kommande år.

Bolaget har satsat på vertikaler, dvs avgränsade marknader, som nu har börjat visa resultat genom tecknade avtal med bl.a WhereUare, som är Skandinaviens största plattform för distansjobb med en växande medlemsdatabas omfattande idag cirka 8 500 personer.

 

Framtid

I Covid 19´s efterdyningar spår bl.a Business Insider, AON och Deloitte en acceleration av gigekonomin. Gigger’s affärsmodell och plattform är rustade att skala upp! Med nya vertikala målgrupper i sikte kommer tillväxten i Sverige att fortsätta. Gigger har nu med framgång provat sin plattform i Sverige och siktar nu på en internationell lansering med start i Storbritannien, en marknad som är ca 14 ggr större än den svenska. Gigger AB har sedan något år ett dotterbolag på plats, Gigger Ltd. Världen ligger för deras fötter. Blickar man ut internationellt så är gigarbetande mycket större än i Sverige.

 

Giggers statistik

 

Mer information finns på Giggers hemsida, www.gigger.se