Bygg en startup i vår Venture studio.

Tillsammans med entreprenörer förvandlar vi idéer, teknologier och affärsmodeller till tillväxtbolag.

Starta din resa med de bästa förutsättningarna

Gemenskap

Option One består av en grupp drivna entreprenörer som stöttar varandra, även över bolagsgränserna. Vi är på en gemensam resa mot att nå ett förvaltat kapital på över en halv miljard inom de närmsta åren.

Fast-track

När du bygger bolag med oss kommer du få arbeta efter vår process för att bygga bolag som alltid säkerställer att affärsmodell, betalningsvilja och kundgrupp är validerad innan produkten börjar utvecklas. På så sätt minimerar vi risk och maximerar möjligheten att lyckas.

Startkapital

Vi hjälper dig med initial finansiering och rekrytering av nyckelkompetenser och stöttar dig genom hela resan – från idé till operativt bolag.

Från idé till exit

Genom att ta inspiration från hundratals startup-resor som vi och vårt nätverk har genomgått och använda bästa praxis, har vi utvecklat en effektiv process för att bygga bolag. Vi involverar alltid våra partners i våra projekt och uppmuntrar dem att investera genom sweat equity. På så sätt får vi in aktiva ägare som kan hjälpa våra bolag att växa snabbare och på ett mer hållbart sätt.

Idé

Det finns en mängd kommersiellt intressanta problem som kan minimeras, förenklas eller förbättras med hjälp av digitala lösningar. Dessa problem identifieras av oss internt, men även av våra partners och från externa som skickar in sina idéer till oss.

Validering

Vi validerar idéer, affärsmodeller och koncept genom att testa dem på marknaden. Vi tillämpar lean startup-metodiken i stor utsträckning för att testa hypoteser och bygga en MVP (minimum viable product) för att samla in feedback från användare och kunder. Detta görs med så små resurser som möjligt för att minimera risk.

Uppskalning

Därefter stöttar vi våra bolag kontinuerligt för att få dem att växa och skala på lång sikt. Vi bistår med strategisk rådgivning, tillgång till nätverk och kapital för att kunna expandera och ta nya steg.

Exit

För att maximera värdet för investerare och bolagets grundare hjälper vi till med att hitta nya ägare, göra introduktioner till potentiella köpare och optimera bolagets försäljning.

Senaste råden och insikterna från vårt team