Vi stöttar entreprenörer att gå längre, snabbare.

Vi tror att startups kan bygga och skala snabbare genom att förse grundare med kapital, operativt stöd och tillgång till ett nätverk av partners, investerare och entreprenörer.

Bakgrund

Option One grundades år 2019 som ett renodlat investmentbolag. Sedan dess har vi utvecklats till att bli en modern bolagsbyggare, även kallat Venture Builder, som investerar kapital samt operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare.

  • Bakgrund / Historia
  • Verksamheten
  • Vision
Bakgrund / Historia
Bakgrund / Historia

Option One AB grundades år 2019 då en grupp på cirka 30 personer beslutade sig för att börja göra investeringar i onoterade bolag tillsammans.

Syftet med att göra investeringar tillsammans var att de hade möjlighet att investera i flera bolag och på så sätt minimera risken. Dessutom kunde de dra nytta av varandras erfarenheter, kompetenser och kontakter.

Det tog inte lång tid innan Option One började få in många investeringspropåer och bolaget blev snabbt en attraktiv samarbetspartner för såväl nya investerare som startups och tillväxtbolag som söker efter kapital och kompetens.

Sedan dess har vi utvecklats till att bli en modern bolagsbyggare, även kallat Venture Builder, som utöver kapital investerar resurser och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare. Hittills har vi investerat över 15 miljoner SEK i sju olika bolag, genomfört en exit och uppnått 480 aktieägare.

Verksamheten
Verksamheten

VENTURE STUDIO

I vår Venture Studio startar vi nya bolag utifrån kommersiellt intressanta problem som vi eller vårt nätverk identifierat. Bolaget ges initial finansiering, verktyg, branschspecifik expertis och tillgång till ett brett nätverk för att därigenom bygga marknadsledande innovativa techbolag. Option One erhåller ersättning för löpande management- / servicetjänster som utförs till bolagen samt intäkter från vinst vid en eventuell försäljning.

 

INVESTMENTBOLAG

Via vår investeringsverksamhet investerar vi minoritetsandelar i bolag som besitter stor potential för kraftig tillväxt i kombination med tydlig intjäningsförmåga. Intäkter genereras i form av vinstutdelningar och eventuell vinst vid försäljning.

 

INVESTERARNÄTVERK

Vi har bred erfarenhet av kapitalanskaffningar och nyttjar denna kompetens till att hjälpa externa bolag i deras kapitalanskaffning. Genom vårt investerarnätverk hjälper vi bolag med kapitalanskaffningar och erbjuder investerare en möjlighet att, i tidiga skeden, investera i spännande techbolag. Option One erhåller en ersättning för lyckade kapitalanskaffningar.

Vision
Vision
Vi grundades med visionen att stödja entreprenörer och startups som vill skapa nya och innovativa lösningar för att lösa viktiga samhällsproblem och skapa värde för sina kunder. Genom att erbjuda både finansiellt stöd och operativt stöd kan vi hjälpa dessa bolag att uppnå sin fulla potential.

Teamet.

Vårt team består av erfarna entreprenörer, investerare och affärsutvecklare som har en bred erfarenhet inom olika branscher. Vi har en djup förståelse för de utmaningar som entreprenörer och startups står inför – och vi är engagerade i att hjälpa dem att övervinna dessa utmaningar.

Vill du bli en del av oss?

Vidar Brudvik
Vidar Brudvik
VD

Vidar är en ung och dynamisk VD med erfarenhet av att leda bolag inom fintech, finansiella tjänster och rekrytering. Vidar har varit VD för Option One AB sedan slutet av år 2021 och får dagligen användning av sina erfarenheter inom bolagsstyrning, styrelsearbete, riskkapital, företagsfinansiering och investerarrelationer. Vidar innehar ett flertal styrelsepositioner, har startat flera företag och har stöttat startups inom olika branscher och som befinner sig i olika faser.

Anders Mjärdsjö
Anders Mjärdsjö
Styrelseordförande

Anders har lång erfarenhet från svensk offentlig sektor med ledande chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Han är grundare och chef för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Anders har suttit som ordförande och VD i ett flertal företag i Sverige och USA. Han är grundare och ägare till Mjardsjo & Associates, LLC, Las Vegas, USA.

Jonas Arnell
Jonas Arnell
Styrelseledamot

Jonas har arbetat med försäljning, rekrytering, marknadsföring och affärsutveckling i över 16 år. Jonas är grundare till ett växande IT-konsultbolag där han också arbetar operativt med affärsutveckling och sitter med i ledningsgruppen.  Jonas har flera års erfarenhet av att jobba med investeringar och arbete med startups.

Är du den vi söker?

Entreprenören

Vi kan stötta dig med nätverk, kapital och operativt stöd, oavsett om du befinner dig i idéstadiet eller om du driver en startup idag.

Investeraren

Vi erbjuder investerare en möjlighet att få investera i onoterade tillväxtbolag. Denna typ av investeringar är annars förbehållet riskkapitalbolag och private equity aktörer. Investerare erbjuds även möjligheten att investera i våra portföljbolag. Option One är mycket engagerade i våra egna portföljbolags framgång, vilket skapar en trygg incitamentstruktur för externa investerare.

Partner

Vi söker ständigt partners som vill vara med oss i våra processer när vi bygger bolag. Vi söker särskilt efter partners som är intresserade av att investera tid i utbyte mot ägandeskap.

Senaste råden och insikterna från vårt team