Bli en del av vårt investerarnätverk.

Option Ones slutna investerarnätverk erbjuder privata investerare, affärsänglar och riskkapitalbolag en exklusiv möjlighet att investera i onoterade bolag som inte är öppna för allmänheten. Detta innebär att investerare som är medlemmar i nätverket får tillgång till investeringsmöjligheter som normalt sett bara är tillgängliga för venture capital-bolag och andra institutionella investerare.
Genom att bli medlem i Option Ones investerarnätverk kommer du att bli erbjuden attraktiva investeringsmöjligheter i onoterade bolag. Option One är noggranna när vi väljer ut de bolag som presenteras för investerarna i nätverket. Vi genomför grundliga analyser av bolagen och deras ledning, och endast de bolag som uppfyller kraven blir presenterade för investerarna.
Vi på Option One har erfarenhet av att saminvestera med affärsänglar vilket underlättar för att kunna säkra upp följdinvesteringar i kommande finansieringsrundor. Vår erfarenhet är också att din branschkunskap och professionella nätverk är otroligt värdefullt för utvecklingen av bolaget.
Fördelar med att gå med i Option Ones investerarnätverk:
  • Det är helt kostnadsfritt för investerare att gå med
  • Tillgång till ett kvalitetssäkrat dealflow
  • Möjlighet att saminvestera med Option One
  • Alla bolagspitchar genomförs digitalt
  • Möjlighet att ta en aktiv eller passiv roll bolagen
  • Kom i kontakt med andra investerare för att utbyta erfarenheter

Senaste råden och insikterna från vårt team