Våra portföljbolag.

Option One investerar i olika typer av branscher och i hela utvecklingskedjan, från tidiga rundor i start-up bolag till större noterade bolag. Detta är medvetet för att bygga en bred portfölj med god riskspridning.

Se våra innehav

Vi bygger och investerar i entreprenörsledda bolag med skalbara affärsmodeller. Portföljen består idag av bolag inom bl.a FinTech, Marketplace, SaaS, eCommerce och eSport - samtliga med en kittlande potential att revolutionera sina respektive branscher.

Riskkapital bidrar till innovation och tillväxt

Venturekapital, eller venture capital (VC), är en form av finansiering som investeras unga högriskföretag med potential för snabb tillväxt. Option One tillhandahåller inte bara kapital utan också expertis, nätverk och stöd till entreprenörer för att hjälpa dem att växa och nå sin fulla potential.

Venturekapital spelar en viktig roll i att finansiera innovation och förnya ekonomier genom att finansiera nystartade företag som annars inte skulle ha tillgång till kapital. Genom att investera i företag som har hög potential att växa, hjälper Option One till att skapa arbetstillfällen och främja ekonomisk tillväxt.

Option One har också ett ansvar att förvalta de pengar som investerats av sina investerare på ett ansvarsfullt sätt. Vi utvärderar potentiella investeringar noga för att minimera riskerna för förluster, samtidigt som vi strävar efter att maximera avkastningen för sina investerare. För att minimera riskerna är det också viktigt att ha en diversifierad portfölj med olika typer av företag och branscher, samt att ha en aktiv förvaltningsstrategi och en exitplan för varje investering.

Nyckeln till lyckade VC-investeringar är att ha en långsiktig strategi och att stödja företagen med expertis, nätverk och kapital under hela deras tillväxtresa. VC-bolag bör ha en gedigen kunskap om marknadstrender och en förmåga att identifiera nya och framväxande branscher.

Senaste råden och insikterna från vårt team