Option One AB offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänhetenMed anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om högst 5 MSEK, med en övertilldelningsoption om högst 1 MSEK ("Erbjudandet") har Option One AB ("Option One" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.optionone.se.

Erbjudandet i sammandrag:

Antal aktier i erbjudandet: 2 500 000 av Serie B
Antal aktier innan emission: 1 893 120 av Serie A och 10 811 075 av Serie B Emissionsvolym: 5 MSEK Pris per aktie: 2 SEK
Värdering Pre-Money: Cirka 25,4 MSEK
Värdering Post-Money: Cirka 30,4 MSEK
Teckningsperiod: 1 - 22 februari 2022
Marknadsnotering: Planeras till 2023

Genom den föreslagna nyemissionen avser Option One att skala upp sin investeringsverksamhet och utöka portföljen med fler bolag. Styrelsen har option att godkänna överteckning och emittera upp till 500 000 aktier utöver det befintliga erbjudandet. Således kan den maximala emissionsvolymen uppgå till 6 MSEK.

Läs mer och teckna aktier här

Bakgrund och motiv för erbjudandet:

Motivet med Erbjudandet är att uppnå ägarspridning och emissionslikviden skapar förutsättningar för att fortsatt kunna skapa aktieägarvärden genom att på ett strukturerat sätt identifiera och investera i nya bolag. En investering i Option One kan vara en möjlighet till diversifiering av en individs totala investeringsportfölj, där vi erbjuder exponering mot främst onoterade bolag som verkar inom branscher i stark tillväxt.

Option One I korthet:

Option One AB är ett svenskt publikt investmentbolag som investerar i främst onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller. Gemensamt för bolagen Option One väljer att investera i är att det finns potential för kraftig tillväxt i kombination med tydlig intjäningsförmåga. Portföljen består idag av tre innehav inom fintech, e-commerce och gaming/e-sport, samtliga med en nervkittlande potential att revolutionera sina respektive branscher. Under paradigmskiften uppstår affärsmöjligheter och dessa arbetar vi kontinuerligt med att identifiera.

Läs mer om Option One i Privata Affärer

Investeringsmemorandum:

Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.optionone.se.

Läs mer om emissionen och hur du tecknar dig

För bolagsspecifika frågor, kontakta:

Vidar Brudvik
VD, Styrelseledamot
Email: vidar.brudvik@optionone.se

För emissionsrelaterade frågor, kontakta:

Jacob Svensson
Investor relations
Email: ir@optionone.se