Option One bygger väderkvarnar INTE vindskydd!

I vår föränderliga värld med kraftiga vindar, bygger Option One väderkvarnar, INTE vindskydd!

Visionen är att ha ett antal väderkvarnar inom olika framtidssektorer som ger kraft åt Bolagets tillväxt.

För investerare som vågar lyfta blicken finns det oerhörda möjligheter just nu.
Det anser Larry Fink, VD för Blackrock, världens största kapitalförvaltare.

Från Option Ones sida håller vi helt och hållet med ovanstående synsätt.

Eller som Gunilla von Platen uttrycker det i sin bok Draken i rummet,
Det mesta är ännu ogjort! Vi har en underbar framtid att se fram emot.

Option One har investerat i bolag i ett tidigt stadium och i dessa fall har det medfört att såväl hemsida som annan utförlig information för respektive investeringsobjekt ej varit tillgänglig för allmänheten. Ett exempel på det är Option Ones första investering, Gee-nius Investments & Holdings AB ” Gee” som nu lanserar sin hemsida, www.gee.group

Även om Option One för närvarande är ett litet bolag med begränsade resurser finns innehav som har miljardpotential. Utöver investeringar som skall bygga ett långsiktigt värde avser Option One genomföra placeringar av mer kortsiktig karaktär, allt för att successivt kunna skapa positiva cashflow. Soliditeten i Option One överstiger för närvarande 90%, med en ambition att även framledes ha en hög soliditet.

Vid valet av Option Ones investeringar med lite längre placeringshorisont är fokus att bolagen skall ha en affärsmodell med tydlig intjäningsförmåga. Därtill att man har en global marknad samt skalbara affärsmodeller. Faktorer som är en förutsättning för att kunna erhålla miljardvärdering.

Avslutningsvis citerar vi Tobias Levkovich, chefsstrateg för USA på storbanken Citi.
Att investera handlar ju inte om att jaga den senaste hajpen, utan om att ta sig dit innan andra.

Option Ones hittills gjorda investeringar ligger i linje med ovanstående!

För ytterligare information, maila oss på kontakt@optionone.se

Hemsida: www.optionone.se

Option One startade sin verksamhet hösten 2019 och är ett investmentbolag som fokuserar på entreprenörsledda bolag med skalbara affärsmodeller.

Gig-ekonomi:

Option One är den enda marknadsaktören som innehar aktier i såväl Gee-nius Investments & Holdings AB ”Gee” samt Gigger AB.

Gee fokuserar på specialdesignade finansieringslösningar som skapar finansiell inkludering för frilansare/temporärt anställda, www.gee.group

Gigger AB levererar en mjukvaruplattform där affärsmodellen bygger på att skapa en hel värdekedja för företag och frilansare/temporärt anställda genom ett system av tjänster. Tillsammans skapar bolagen en unik integrerad affärsmodell, www.gigger.se

Gaming:

Option One väljer att investera i By Mates som har en unik nisch på e-sportmarknaden. https://www.mates.gg