Andreas Hallgren tillträder som ny styrelseledamot i Option One AB

I samband med årsstämman den 13 juli 2021 i Option One AB valdes Andreas Hallgren som ny styrelseledamot. Andreas har sin bakgrund inom kommunikationsbranschen, där han de senaste 17 åren arbetat som Account Director på några av Sveriges mest namnkunniga reklambyråer och med några av Sveriges största reklamköpare såsom, McDonald’s, Volkswagen, Fritidsresor Norden, Max Hamburgare, Telenor, Media Markt, Svenska Spel, Hoist Finance och ICA för att nämna några. Andreas hade även ett finger med i valrörelsen 2018.
 

”Jag ser Option One som ett väldigt intressant erbjudande och initiativ på kapitalmarknaden. Avanza och Lysa är bra exempel på företag som har utmanat storbankerna som banat väg för ett förenklat sparande. Jag tycker Option One tar ytterligare ett kliv inom området, där vi kan vara en mer nischad aktör och låta småsparare få ta del av samma möjligheter som tidigare endast varit möjligt för storsparare. Jag ser fram emot att med min bakgrund och erfarenhet kunna bidra till ett framtida byggande av Option One.”
 

Styrelsen i Option One AB består således av styrelseordförande Anders Mjärdsjö samt styrelseledamöterna Vidar Brudvik och Andreas Hallgren.

 

För ytterligare information, kontakta:
 

Mattias Fredriksson-Sten
 

VD, Option One AB
 

E-post: mattias.fredriksson@optionone.se
 

Telefon: +46 (0) 76 160 26 49

 

Option One startade sin verksamhet hösten 2019 och är ett investmentbolag som fokuserar på entreprenörsledda bolag med skalbara affärsmodeller.