Nu övergår vi till Fas 2!

För den/de som har dokumenterad kompetens samt erfarenhet från investmentbranschen och vill vara en del i att utveckla Options One´s affärskoncept finns nu en möjlighet till att bli delaktig i Bolagets fortsatta resa.
 

Ett e-mail, SMS eller ett telefonsamtal kan bli det första steget på en lång framgångsrik resa.
 

Under paradigmskiften uppstår spännande och stora affärsmöjligheter, Option One arbetar kontinuerligt med att identifiera och ta tillvara på dessa.
 

Option One grundades september 2019 och redan från början fanns en uttalad vilja att Bolaget framledes skulle noteras. Bedömningen var från början att det kunde bli aktuellt tidigast 2022.
 

Bolagets första investering var Gee, en plattform för giggare och de med tillfälliga arbeten, som gör det möjligt att få finansiering och stabilare kassaflöden. Affärsmodellen är enkel och genial men ändå flerdimensionell med en global marknad.
 

Idag består portföljen av tre innehav, inom Gig-ekonomi och gaming, bolag som vi bedömer har en unik potential. Två av innehaven är onoterade bolag och ett är noterat. Det noterade bolaget är Gigger Group som sedan 23 december 2020 är upptagen till handel på Spotlight Markets ordinarie lista. Utvecklingen i innehaven tydliggör att de förvärvats till värden som kraftigt understiger marknadsvärdet.
 

Bolaget har redan idag cirka 200 delägare och intresset för investering i Bolaget ökar kontinuerligt.
 

”Att investera handlar ju inte om att jaga den senaste hajpen, utan om att ta sig dit innan andra.”
 

Tobias Levkovich, chefsstrateg för USA på storbanken Citi.


 

För ytterligare information, maila oss på kontakt@optionone.se
 

Hemsida: www.optionone.se
 

Option One startade sin verksamhet hösten 2019 och är ett investmentbolag som fokuserar på entreprenörsledda bolag med skalbara affärsmodeller.