Vårt portföljbolag Gigger Group AB ingår samarbetsavtal med innovativa influencer-marketingbyrån Collabs AB

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) ingick igår samarbetsavtal med Collabs AB (”Collabs eller Bolaget”). Collabs har i dagsläget över 87 miljoner internationella influencers i sin plattform
 

I samarbetet mellan Gigger och Collabs har förväntningarna det första året 2021 satts lågt med prognos i fakturerad omsättning till ca 25 Mkr.
 

Collabs har utvecklat en av marknadens mest avancerade plattformar för företag och influencers att hantera kampanjer i sociala medier. Collabs influencerfokus är främst på så kallade ”micro-influencers” med mellan 3 000 och 300 000 följare, och som anses ha de mest lojala följarna.
 

Gigger har skapat en plattform som gör det möjligt för gigarbetare och frilansare att finna nya uppdrag, fakturera för uppdrag samt få sin löneadministration utförd. Baserat på en modern och egenutvecklad plattform digitaliserar och därmed förenklar Gigger administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, det vill säga den nya tidens arbetskraft – giggers – i Sverige och internationellt.
 

Ta del av hela pressmeddelandet genom att följa länken nedan.