Option One fortsätter växa

Nu är det dags för Option One att ta nästa steg i sin utveckling. Som ett stöd till VD och styrelse har Option One format ett advisory board, bestående av Vidar Brudvik och Mats Samuelsson.

Vidar Brudvik och Mats Samuelsson representerar olika kompetenser och är därmed ett perfekt komplement till mig som VD. Båda är personer som uppmärksammat Option One och efter en grundlig genomgång av Option One och dess potential har båda valt att såväl investera i Option One som valt att avsätta tid för att delvis kunna bistå i affärsutveckling.
 

”Sedan 2019 bedriver företaget investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning till aktieägare genom finansiella placeringar, primärt i onoterade bolag. Det ska bli spännande att få ta del av denna resa. Främsta anledningen till att jag valt att engagera mig är för att vi kan sänka inträdesbarriärerna och möjliggöra för investeringar till småsparare som annars är förbehållet större investerare, vilket känns otroligt kul. Med lite annan erfarenhet än övrig ledning och styrelse så kan jag tillföra ett annat perspektiv när strategiska beslut ska fattas. Vi kommer komplettera varandra väl”.

Vidar Brudvik
 

”Jag ser verkligen fram emot att få vara med och vara en del i Option Ones framtida resa. Grunden som Anna-May Wester redan lagt, innehåller otrolig spännande företag och jag tycker verkligen om idén att små hushåll nu får en möjlighet att vara med från början, något som normalt inte är möjligt. Det ska bli spännande att se var vi är om 5 år och vad som hänt fram till dess”.

Mats Samuelsson

 

”Teamwork makes the dream work"