Option One AB offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten

Erbjudandet i sammandrag: 

Antal aktier i erbjudandet: 500 000 av Serie B
Antal aktier innan emission: 1 893 120 av Serie A och 12 158 087 av Serie B
Emissionsvolym: 1 MSEK
Pris per aktie: 2 SEK
Värdering Pre-Money: Cirka 28 MSEK
Värdering Post-Money: Cirka 29 MSEK
Teckningsperiod: 30 maj - 13 juni 2022
Marknadsnotering: Planeras till 2023 

Genom den föreslagna nyemissionen avser Option One att skala upp sin investeringsverksamhet och utöka portföljen med fler bolag. Styrelsen har option att godkänna överteckning och emittera upp till 250 000 aktier utöver det befintliga erbjudandet. Således kan den maximala emissionsvolymen uppgå till 1,5 MSEK. 

Läs mer och teckna aktier här

Bakgrund och motiv för erbjudandet: 

Motivet med Erbjudandet är att uppnå ägarspridning och emissionslikviden skapar förutsättningar för att fortsatt kunna skapa aktieägarvärden genom att på ett strukturerat sätt identifiera och investera i nya bolag. En investering i Option One kan vara en möjlighet till diversifiering av en individs totala investeringsportfölj, där vi erbjuder exponering mot främst onoterade bolag som verkar inom branscher i stark tillväxt. 

Option One I korthet: 

Option One AB är ett svenskt publikt investmentbolag som investerar i främst onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller. Gemensamt för bolagen Option One väljer att investera i är att det finns potential för kraftig tillväxt i kombination med tydlig intjäningsförmåga. Portföljen består idag av fem innehav inom fintech, e-commerce, gaming/e-sport, hälsa och digital marknadsföring, samtliga med en nervkittlande potential att revolutionera sina respektive branscher. Under paradigmskiften uppstår affärsmöjligheter och dessa arbetar vi kontinuerligt med att identifiera. 

Läs mer om Option One i Privata Affärer

Investeringsmemorandum: 

Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.optionone.se. 

Läs mer om emissionen och hur du tecknar dig