Option One går in i nästa fas i bolagets utvecklingsplan

"Jag välkomnar Vidar Brudvik som bolagets nya VD att ta vid och leda Option One i det dagliga och strategiska arbetet med att uppnå våra högt uppsatta mål. Jag vill samtidigt tacka avgående VD Mattias Fredriksson-Sten som lotsat oss fram under det första viktiga bokslutsarbetet och satt det så viktiga administrativa fundament som verksamheten behöver för genomförande och uppföljning. Jag önskar Mattias all framgång med nya kommande uppdrag och utmaningar.
 

Vi tar nu steget över till att bli ett publikt bolag med ökad möjlighet till att marknadsföra vår affärsidé och öka antalet investerare. Till sist vill jag nämna vår nya strategi med att investera i det vi kallar Bevakningsposter, där vi förvärvar en mindre aktiepost i intressanta och ”listade på tur-bolag” för vår bolagsportfölj. Med detta markerar vi vårt intresse för bolaget och ger oss ökad insyn och informationstillgång.
 

Steg för steg tar vi tillsammans Option One närmare målet att vara ett etablerat och uppskattat investeringsalternativ för både småsparare och större aktörer. Med detta vill jag önska er alla aktieägare en trivsam höst och kommande sköna storhelger."  – Anders Mjärdsjö, Styrelseordförande


Styrelse och ledning i Option One AB har under några arbetsdagar i oktober samlats för att arbeta fram en plan med tydliga mål på kort och lång sikt. Vi har nu en exekveringsplan som ska ta oss dit, steg för steg. Nedan presenteras några av de beslut som fattades och andra spännande nyheter från Option One.
 

Ny VD
Styrelsen i Option One AB har beslutat att utse Vidar Brudvik till ny VD för bolaget från och med 1 november 2021. Vidar har senaste året varit aktiv i bolaget och är sedan tidigare styrelseledamot. Under sommaren 2021 arbetade han även operativt med bl.a administration, affärsutveckling och Investor relations.

 

"Otroligt spännande och en ära att ta vid på det fortsätta bygget av Option One. Vi vill utgöra ett alternativ till den mer traditionella sparformen som sker i fonder och noterade bolag, för att istället fokusera på att identifiera onoterade bolag som ännu inte nått allmänheten och som står inför en stark tillväxtresa. Här har vi som investerare en större potential att på lite längre sikt få en mycket fin årsavkastning och slå index. Vi ser goda möjligheter till att utöka våra portföljbolag i närtid och öka tempot mot att bli ett fullfjädrat investmentbolag.” – Vidar Brudvik, VD Option One AB


Nytt portföljbolag
Option One AB utökar portföljen med Jiroy AB! Techbolaget Jiroy har utvecklat en marknadsplats som ska samla alla rea-, fynd- och kampanjvaror på en och samma plats. Marknadsplatsen har snabbt blivit Sveriges största reavaruhus på nätet och har i satsningen redan med sig 300 butikskedjor, däribland Media Markt, Åhlens, Cervera, Indiska, Kjell & Company m. fl.

 

- "Vi har under en period bevakat bolaget och är oerhört imponerade över utvecklingen och tillväxten. Teamet har visat sin förmåga att gå från idé till verklighet och i nästa fas vill vi gärna stötta resan", säger Vidar Brudvik, VD för Option One. 
 

Plattformen bakom www.jiroy.com är en egenutvecklad högteknologisk plattform och har utvecklats under en period på två år. Bolaget har genomfört sin första emission och ska nu med kapitalet initiera fler tillväxtstrategier. Deras vision är att bli den självklara destinationen för rea-shopping. 
 

"Med hänsyn till vår ambition är rätt ägare essentiellt viktig för resan fram. Option Ones investeringsfilosofi passar oss mycket väl och vi hälsar er varmt välkomna till vår nu gemensamma fortsatta resa", säger Jiroys VD Jimi Tadi.
 

Publikt bolag
Det har tidigare kommunicerats att ambitionen är att notera Option One på en marknadsplats. Den ambitionen kvarstår och skulle öppna upp för mycket möjligheter, men förutsätter också att vi nått en tillräcklig storlek för att kostnaderna för regelefterlevnad som krävs för att vara ett noterat bolag endast utgör en liten andel. Ett första steg mot detta är att byta bolagskategori från privat till publikt bolag. Det öppnar även upp för möjligheten att marknadsföra kommande emissioner till allmänheten. Styrelsen kommer med anledning av detta kalla till en extra bolagsstämma i närtid för att stämman ska fatta beslut om att bli ett publikt bolag.

 

Frågor besvaras av:
 

Vidar Brudvik
 

VD, Styrelseledamot
 

Email: vidar.brudvik@optionone.se