Option One kallar till Årsstämma

Aktieägarna i Option One AB kallas härmed till årsstämma den 13 juli, 2021. Mot bakgrund av rådande pandemi, risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.
 

Fullständig Kallelse finns att hämta via länk nedan.
 

https://drive.google.com/open?...