Option One förlänger teckningsperioden i pågående nyemission till 30 juni 2022

I samband med den pågående nyemissionen har styrelsen i Option One AB ("Option One" eller "Bolaget") beslutat att förlänga teckningsperioden. Tidigare beslutad teckningsperiod pågick under två veckor mellan perioden 30 maj - 13 juni 2022, men förlängs nu till 30 juni 2022.