Option One positionerar sig inom gaming.

Option One investerar i By Mates som verkar inom sektorn gaming/e-sport. Våra portföljbolag har verksamheter som i dagens föränderliga värld ligger rätt i tiden. Dessa är helt och hållet verksam på den digitala/mobila marknaden. Flera aktörer lyfter nu fram gaming som en sektor som så snart den värsta börsoron lagt sig kan få ett ökat intresse från investerare.

Option One är rätt positionerad inom såväl gig-ekonomi samt gaming. Värdepotentialen i Option One bedöms som stor, ett intressant bolag för fler investerare!

Om By Mates

By Mates bygger en esport-plattform/esport community baserad på erfarenheter under en fyraårsperiod. By Mates har en unik nisch på e-sportmarknaden som har 450 miljoner användare, en marknad med kraftig tillväxt.

By Mates affärsidé är att erbjuda en digital plats för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på ett bättre online beteende för både Esport och traditionell sport. Genom ett helt nytt sätt att tänka kring sponsring och träning har de byggt ett system som är skalbart och har hela världen som marknad. 2021 blir första verksamma året med ett färdigutvecklat system och målsättningen är att nå 1 miljon användare innan året är slut. Följs de prognoser som ligger är de lönsamma redan i slutet av året och fortsätter tillväxten så är det 4 miljoner användare i slutet av år tre.

Vid valet av Option Ones investeringar har fokus varit att bolagen skall ha en affärsmodell med tydlig intjäningsförmåga. Därtill att man har en global marknad samt skalbara affärsmodeller. Faktorer som är en förutsättning för att kunna erhålla miljardvärderingar. Har erfaren ledning samt att respektive bolag är nära förestående lansering av sitt produktutbud.

När det gäller gaming vill göra ett kort utdrag ur Redeyes artikel som bl.a publicerades på Dagens Industri 2020-03-18:

Gamingsektorn i allmänhet, och bolag med stor andel digital spelförsäljning i synnerhet, har klarat sig väl under den senaste tidens coronarelaterade börsras.

”Det är ett hälsotecken på en överlag ohälsosam marknad. Gamingbolagen kommer sannolikt gynnas när allt fler människor sätts i karantän runt om i världen” skriver Redeye i en sektorgenomgång på onsdagen. Enligt Redeye beror nedgången för gamingaktierna på en minskad riskaptit och det allmänna sentimentet och inte på bolagens vinstutsikter.

"Därför ser vi gaming som en säker hamn och vi kommer troligen få se ett ökat intresse från investerarna när det första dammet lagt sig från den marknadskorrektion vi just bevittnat”skriver Redeye.

För ytterligare information, maila oss på kontakt@optionone.se

Hemsida: www.optionone.se

Option One startade sin verksamhet hösten 2019 och är ett investmentbolag som fokuserar på entreprenörsledda bolag med skalbara affärsmodeller.