Inbjudan till att teckna aktier i Option Ones nyemission

Emissionserbjudande

Bästa aktieägare,

Verksamhetsåret 2022 var utmanande av många olika anledningar. Stigande räntor, krig och inflation påverkade investeringsklimatet och gjorde det svårt för portföljbolagen att attrahera riskkapital. Option One har därför varit tvungna att lägga mycket resurser på befintliga portföljbolag vilket har påverkat möjligheten att växa genom nya förvärv negativt. 

För att kunna bygga stora värden även under tuffare tider har styrelsen och ledningen arbetat fram en ny strategi som ska sätta Option One i en mycket starkare position. Denna strategi inkluderar två nya affärsben, vilket ökar uppsidan för aktieägarna och gör bolaget mer stabilt ekonomiskt. Option One planerar att bli kassaflödespositiva under slutet av året genom att ta en ersättning från bolag som vill ha hjälp med att ta in kapital. Detta kommer börja generera kassaflöde redan under våren i samband med att vi hjälper de första bolagen ta in kapital via vårt investerarnätverk. 

Option One har under 2022 lyckats minskat sina fasta kostnader, primärt genom att anpassa personal efter behov. Givet rådande marknadsläge och med försiktighetsprincipen i beaktande, planerar vi för att skriva ner delar av det upptagna värdet av våra innehav vilket kommer belasta Option Ones resultaträkning, varför även en sänkt aktiekurs i denna emission är motiverat.  Under inledningen av 2023 har Option One avyttrat en mindre andel av vårt innehav i By Mates. Försäljningen gjordes till en kurs som motsvarar en vinst på drygt 100%.

För att accelerera vår nya satsning genomför vi nu en kapitalanskaffning. Utfallet i emissionen kommer påverka takten i vilken vi kan starta upp nya bolag och således även takten vi kan bygga stora värden. Vår venture builder-verksamhet kommer utgöra en viktig del av vår affärsmodell där vi startar upp nya bolag inom olika branscher.

Målet är att uppnå ett förvaltat kapital på en halv miljard år 2030 genom att starta upp 1-2 bolag per år där Option One efter utspädning äger mellan 50-70%.

Erbjudandet innehåller 500 000 aktier och tilldelning sker löpande. 

Anmälan för att delta i emissionen görs via formuläret på denna sida. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Option One AB

Företagspresentation

Vi har som målsättning att nå en halv miljard i förvaltat kapital till år 2030!

Vidar Brudvik

Kommentar från VD

Vår huvuduppgift är att identifiera attraktiva affärsmöjligheter som genererar god avkastning till er aktieägare, och med vår nya modell kommer vi kunna vara snabba på att sjösätta nya projekt och ta dessa från idé till färdig produkt med betalande kunder med väldigt lite kapitalinsats. Värderingen för ett bolag som har en färdig produkt och betalande kunder varierar beroende på en mängd faktorer, men 20-40 miljoner kronor är inte ovanligt. Mot denna bakgrund har vi som målsättning att uppnå ett förvaltad kapital på en halv miljard år 2030 vilket skall uppnås genom att starta upp 1-2 bolag per år där Option One efter utspädningar äger mellan 50-70%. En viktig milst En notering skulle öppna upp fler dörrar och skapa fler möjligheter att göra bra affärer. Givet rådande marknadsläge och med försiktighetsprincipen i beaktande, planerar vi för att skriva ner delar av det upptagna värdet av våra innehav vilket kommer belasta Option Ones resultaträkning. Varför en sänkt aktiekurs i denna emission också är motiverat. I övrigt har vi minskat bolagets fasta kostnader avsevärt under 2022, bl.a genom att anpassa personal efter behov. Under 2023 har vi avyttrat en mindre andel av vårt innehav i By Mates. Avyttringen gjordes till en kurs om 50 SEK per aktie, vilket innebär en avkastning på drygt 100%.

Teckningsformulär

Villkor

Antal aktier i erbjudandet: 500 000 st
Antal aktier innan emission: 14 629 957 st
Emissionsvolym: 750 000 SEK
Pris per aktie: 1,5 SEK (tidigare 2 SEK)
Värdering Pre-Money: 21,9 MSEK
Värdering Post-money: 22,69 MSEK
Teckningsperiod: 22 Mars – 5 April

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden

Problem med formuläret ovan?

kostnadsfritt investerarnätverk

Bli en drake du också!

Du  har väll inte missat att gå med i vårt investerarnätverk? Nätverket är helt kostnadsfritt att gå med i och du som medlem kommer att få ta del av spännande investeringsmöjligheter i onoterade bolag – innan alla andra! 

  • Kostnadsfritt
  • Delta på digitala pitchträffar med bolagsledningar
  • Saminvestera med Option One
  • Unik möjlighet att investera i Option Ones bolag som startas i vår venture studio
  • Attraktiva värderingar
  • Flera spännande bolag i pipeline

 

Styrelse & Ledning

 

Vårt team består av erfarna entreprenörer, investerare och affärsutvecklare som har en bred erfarenhet inom olika branscher. Vi har en djup förståelse för de utmaningar som entreprenörer och startups står inför – och vi är engagerade i att hjälpa dem att övervinna dessa utmaningar.

Vidar Brudvik
Vidar Brudvik
VD

Vidar är en ung och dynamisk VD med erfarenhet av att leda bolag inom fintech, finansiella tjänster och rekrytering. Vidar har varit VD för Option One AB sedan slutet av år 2021 och får dagligen användning av sina erfarenheter inom bolagsstyrning, styrelsearbete, riskkapital, företagsfinansiering och investerarrelationer. Vidar innehar ett flertal styrelsepositioner, har startat flera företag och har stöttat startups inom olika branscher och som befinner sig i olika faser.

Anders Mjärdsjö
Anders Mjärdsjö
Styrelseordförande

Anders har lång erfarenhet från svensk offentlig sektor med ledande chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Han är grundare och chef för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Anders har suttit som ordförande och VD i ett flertal företag i Sverige och USA. Han är grundare och ägare till Mjardsjo & Associates, LLC, Las Vegas, USA.

Andreas Hallgren
Andreas Hallgren
Styrelseledamot

Andreas har sin bakgrund inom kommunikationsbranschen, där han de senaste 17 åren arbetat som Account Director på några av Sveriges mest namnkunniga reklambyråer. Där har han jobbat med reklamköpare såsom, McDonald’s, Volkswagen, Fritidsresor Norden, Max Hamburgare, Telenor, Media Markt, Svenska Spel, Hoist Finance och ICA för att nämna några. Andreas var även involverad i valrörelsen 2018. I dagsläget driver Andreas eget företag som inriktar sig mot IoT och innovationsprojekt.