Option One lanserar två nya verksamhetsben

Ett av de nya verksamhetsbenen är ett investerarnätverk. Krockytan för investerare och tillväxtbolag kommer leda till ökad tillgänglighet till kapital och möjliggöra för fler investerare att hitta och investera i lovande startups och tillväxtbolag.

Det andra nya verksamhetsbenet är venture building-verksamhet. Med denna satsning kommer Option One att stödja entreprenörer och startups genom att erbjuda tillgång till ett brett nätverk, rådgivning och kapital för att hjälpa dem att lansera och utveckla sina produkter och tjänster. Option One kommer dessutom starta egna bolag utifrån kommersiellt intressanta problem som identifierats. Bolaget ges initial finansiering, verktyg, branschspecifik expertis och tillgång till ett brett nätverk för att därigenom bygga marknadsledande innovativa techbolag. 

Option One kommer fortsätta sin investeringsverksamhet där man investerar minoritetsandelar i bolag som besitter stor potential för tillväxt i kombination med tydlig intjäningsförmåga. Idag finns sex bolag i Option Ones ekosystem inom områdena FinTech, eCommerce, eSport, hälsa och marknadsföring.

Målsättning är att nå ett substansvärde på 500 miljoner SEK år 2030, vilket är en ambitiös men realistisk målsättning. Den största värdetillväxten kommer att komma från Option Ones egna bolag som inkuberas i venture building-verksamheten. Med Option Ones nya modell för att starta upp egna bolag och investera i startups och entreprenörer som har stor potential att växa och utvecklas, beräknar man kunna generera höga avkastningar på investerade resurser och investerat kapital.