Option One planerar för ett expansivt Q1 2020

Den 7 februari 2020 publicerade Option One sitt första pressmeddelande där Bolagets investering i ett unikt koncept inom gig-ekonomin presenterades. Som enda aktör på marknaden innehar Option One ett delägande i såväl Gee Investments & Holdings, ”Gee” som Gigger AB.

Aktuell ägarandel i Gee uppgår för närvarande till 2,5% med möjlighet till ett utökat ägande. Ägarandelen i Gigger AB uppgår till mindre än 0,5%.

Innehavet i Gee är strategiskt och har potential att kunna ge Option One ett framtida bolagsvärde som kan bli exceptionellt. För mer information om ovanstående, se pressmeddelande från 7 februari 2020.

Med nedanstående information vill vi ge en kort sammanfattning av Option One och dess möjligheter under Q1 2020.

Via vårt nätverk har vi utöver Gee erbjudits en investering i ett bolag inom e-sport, även det har en kittlande potential på en global marknad. Med anledning av pågående investeringsdiskussion benämns bolaget tills vidare som ”investeringsobjektet”.

Om investeringsobjektet

Har uttalad intjäningsförmåga och kommer verka på en global marknad inom branscher som genomgår en kraftig tillväxt. Har erfaren ledning samt att respektive bolag är nära förestående lansering av sitt produktutbud.

Investeringsobjektet har en unik nisch på e-sportmarknaden. En marknad som har 450 miljoner användare och har kraftig tillväxt. Med en kombination av innehaven i utvalda bolag, inom såväl gig-ekonomi som e-sport, finns en stor värdepotential i Option One. Därutöver avser Option One att genomföra kortfristiga placeringar, allt för att successivt kunna erhålla ett positivt cash flow.

Sedan starten oktober 2019 och fram till årsskiftet utgjordes ägarbasen i Option One av ett antal personer som insåg potentialen i Gee. Sedan årsskiftet har antalet ägare utökats och investerare med en begränsad insats har blivit delägare. För närvarande har Option One 86 delägare. Ambitionen är att Bolaget skall ha en bred ägarspridning med en första målsättning att Q1 2020 ha 200 - 300 aktieägare.

 

För ytterligare information, maila oss på kontakt@optionone.se

Hemsida: www.optionone.se

Option One startade sin verksamhet hösten 2019 och är ett investmentbolag som fokuserar på entreprenörsledda bolag med skalbara affärsmodeller.