Option One förvärvar 3,14% av aktierna i investmentbolaget ANTCO. Investment Group

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna E-commerce/marketplaces/tech/SaaS/classifieds med Sverige som huvudmarknad. Fram till idag har Bolaget förvärvat en större portfölj minoritetsandelar av Aggregate Media samt genomfört ytterligare investeringar. ANTCO har idag drygt 20 innehav i sin portfölj och avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa aktieägarvärde för ANTCOs aktieägare.

ANTCOs strategi baseras på en identifierad lucka i marknaden där investerare sitter ”låsta” med sina investeringar i onoterade bolag. Med nuvarande marknadsklimat finns ett ökat intresse för att skapa likviditet i investeringar och på så sätt kan ANTCO förvärva dessa minoritetsandelar till en attraktiv värdering och erbjuda en noterad aktie i utbyte. VD och styrelse har relevant erfarenhet av investeringar i både onoterade och noterade bolag, kapitalanskaffningar, börsnoteringar och företagsförvärv och har på så vis byggt upp den organisation som krävs för att genomföra fler investeringar och därefter implementera dem för att maximera aktieägarvärde.