Bli delägare i Option One!

Option One består av närmare 500 aktieägare som har tagit del av denna unika möjlighet till värdetillväxt som annars är förbehållet större investerare. 

Läs mer om emissionen

Kort om Option One

Option One AB är ett svenskt publikt investmentbolag och en venture builder som investerar kapital samt operativt stöd i bolag, entreprenörer och grundare. Vi startar nya bolag i vår Venture studio baserat på kommersiellt intressanta problem som vi eller vårt nätverk identifierat. Vi investerar även i onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller. 

Vi söker efter bolag med potential för kraftig tillväxt kombinerat med tydlig intjäningsförmåga. Vår portfölj består för närvarande av sex innehav inom fintech, e-commerce, gaming/e-sport, hälsa och digital marknadsföring. Dessa bolag har alla en spännande potential att revolutionera sina branscher. 

Välkommen att bli delägare i Option One!

Erbjudandet i sammandrag

Antal aktier i erbjudandet: 600 000 av Serie B
Antal aktier innan emission: 1 893 120 av Serie A och 13 021 837 av Serie B
Emissionsvolym: 1,05 MSEK
Pris per aktie: 1,75 SEK
Värdering Pre-Money: 26,1 MSEK
Värdering Post-money: 27,2 MSEK
Teckningsperiod: 5 – 21 juni 2023

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden

Genom den föreslagna nyemissionen avser Option One säkra finansiering från investerare för för att lansera sitt nya affärsben, venture builder, och påskynda starten av sitt första bolag inom detta område. Vid stort intresse har styrelsen option att emittera ytterligare 280 000 aktier utöver det befintliga erbjudandet. Således kan den maximala emissions­volymen uppgå till 1,54 MSEK.

Option One har ingått avtal om teckningsförbindelser om 105 TSEK, motsvarande 10% av den initiala emissionsvolymen.

Målsättning

"Option One är platsen där idéer, talang och kapital möts. Vi bygger och investerar i fantastiska techbolag och bistår med en kombination av kapital och operativt stöd."

Vidar Brudvik / VD Option One

4 skäl att investera

Erfarenhet och expertis

Option One har gedigen erfarenhet och expertis inom investerings- branschen och startups, vilket ökar möjligheterna till framgångsrika investeringar.

Venture building-metodik

Option One agerar som en venture builder och erbjuder operativt stöd, vilket kan öka framgångschanserna för portföljbolagen.

Potentiell avkastning

Option One investerar i startups med hög tillväxtpotential, vilket kan ge möjlighet till attraktiv avkastning på investeringen.

Diversifiering

Att investera i Option One ger möjlighet till diversifiering genom exponering mot flera startups och företag, vilket kan minska riskerna för enskilda investeringar.

Teamet

Vårt team består av erfarna entreprenörer, investerare och affärsutvecklare som har en bred erfarenhet inom olika branscher. Vi har en djup förståelse för de utmaningar som entreprenörer och startups står inför – och vi är engagerade i att hjälpa dem att övervinna dessa utmaningar.

Vidar Brudvik
Vidar Brudvik
VD

Vidar är en ung och dynamisk VD med erfarenhet av att leda bolag inom fintech, finansiella tjänster och rekrytering. Vidar har varit VD för Option One AB sedan slutet av år 2021 och får dagligen användning av sina erfarenheter inom bolagsstyrning, styrelsearbete, riskkapital, företagsfinansiering och investerarrelationer. Vidar innehar ett flertal styrelsepositioner, har startat flera företag och har stöttat startups inom olika branscher och som befinner sig i olika faser.

Anders Mjärdsjö
Anders Mjärdsjö
Styrelseordförande

Anders har lång erfarenhet från svensk offentlig sektor med ledande chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Han är grundare och chef för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Anders har suttit som ordförande och VD i ett flertal företag i Sverige och USA. Han är grundare och ägare till Mjardsjo & Associates, LLC, Las Vegas, USA.

Andreas Hallgren
Andreas Hallgren
Styrelseledamot

Andreas har sin bakgrund inom kommunikationsbranschen, där han de senaste 17 åren arbetat som Account Director på några av Sveriges mest namnkunniga reklambyråer. Där har han jobbat med reklamköpare såsom, McDonald’s, Volkswagen, Fritidsresor Norden, Max Hamburgare, Telenor, Media Markt, Svenska Spel, Hoist Finance och ICA för att nämna några. Andreas var även involverad i valrörelsen 2018. I dagsläget driver Andreas eget företag som inriktar sig mot IoT och innovationsprojekt.

Våra portföljbolag

Senaste råden och insikterna från vårt team